Skip to main content

voor scholen

 

Klassenaanpak Anders dromen, durven, doen met je groep

Deze klassenaanpak is een aanpak die zich richt op positiviteit. We kijken naar de groepsvorming, naar de sfeer binnen de groep en het pedagogisch klimaat. Hoe krijgen we dit weer optimaal? Hoe kunnen we weer met elkaar door 1 deur? Wat zijn de kwaliteiten van deze klas? Wat is de kracht van deze klas? Hoe kunnen we dit allemaal weer goed inzetten met elkaar?

Deze aanpak is opgebouwd met behulp van verschillende methodieken. Eén van de methodieken is beeldcoaching. Tijdens de bijeenkomsten film ik situaties die zich voordoen. Met behulp van deze beelden gaan we kijken naar wat juist góed gaat. De kernwoorden van deze aanpak zijn: positiviteit, doen wat werkt en samenwerken. We kijken met elkaar wat de groep uniek maakt. Dit gaan we verder uitbouwen met behulp van doelen. De termen bewust en onbewust worden veel gebruikt!

De hele klas wordt bij deze training betrokken, we werken in kleine groepjes met meerdere begeleiders en we proberen bij iedereen bewustwording van je eigen handelen te creëren. De ouders worden ook betrokken bij deze training. Er is een informatieavond, de leerkracht maakt foto's en stuurt deze door naar ouders en aan het einde van de periode is er een diner voor ouders en kinderen.

Op De Zonnewijzer in Bussum gaven we een training gegeven om de sfeer in de klas te verbeteren.
Lees hier de ervaring van Esther

 

Meidenvenijn

Meidenvenijn, herken je het in je groep? Heb je als leerkracht en begeleider soms het gevoel dat er iets speelt tussen de meisjes in de groep maar krijg je er de vinger niet achter? Begrijpelijk, omdat het onderlinge pestgedrag van meisjes zich meestal afspeelt onder de oppervlakte en daardoor lastig aan te pakken is. Meisjes hebben vaak geen idee wat hun eigen gedrag teweegbrengt bij anderen. Deze methode helpt om het meidenvenijn boven water te krijgen, te spiegelen en op te lossen.

 

Pesten

Binnen onze trainingen komen wij vaak kinderen tegen die te maken hebben met pesten. Vanuit de leerkrachten hebben wij regelmatig de vraag gekregen hoe nu om te gaan met dit probleem. Wij gaan samen met de leerkracht het pestprobleem oplossingsgericht aanpakken. Ons denken en handelen is gericht op het oplossen van problemen. Er wordt informatie verzameld om het probleem te kunnen bepalen. Daarna wordt een plan gemaakt om het probleem te kunnen oplossen of te verbeteren. Oplossingsgericht werken houdt in dat de nadruk op de oplossing ligt. Het gebruikt de kracht en sterkte van het kind.

 

Supportgroep

Bij een supportgroep zijn alle betrokken kinderen onderdeel van de oplossing. De groep zoekt op een actieve, concrete manier naar wegen waarop het probleem wordt opgelost. Als een kind deel uitmaakt van een supportgroep, neemt het een brief mee naar huis om te vermelden wat er precies gedaan wordt en verwacht wordt van het kind en de supportgroep. Als het probleem is opgelost, wordt het succes van de groep gevierd. Deze periode duurt ongeveer vier weken. Er wordt veel samengewerkt met de leerkracht.

 

Arrangementen

Wij staan klaar voor kinderen met een arrangement. Dit kan op RT-gebied en/of op sociaal emotioneel gebied zijn.

 

Hij neemt nu zijn knuffel niet meer mee naar school.

Leerkracht: de leerling is weer aan het stralen!!

Eindelijk komen er kinderen aan de deur om met hem te spelen. Dit is nieuw!!!

Nu de training onder schooltijd gegeven kon worden gaf dat mijn dochter meer rust.

Mijn kind is nu vrijer naar andere kinderen en durft nu voor zichzelf op te komen.

Eindelijk: ze durft op de vertelkruk te zitten!

Onze zoon heeft het laatste halfjaar groep 8 dankzij jullie goed kunnen doorlopen. Bedankt.

Nu weet ik waar ik naar toe kan gaan op het gebied van hulp.

Er werd thuis enthousiast verteld over de toneelstukjes van Tim en Flapoor, ik kon het nu ook thuis goed gebruiken.

Leerkracht: de leerling kon na de training beter aangeven wat hij wilde.

Ik kan met mijn kind naar een verjaardag zonder dat het in huilen uitbarst. Dank hiervoor!!

Mijn kind is nu vrijer naar andere kinderen en durft nu voor zichzelf op te komen.