sociale vaardigheidstraining

Er wordt tegenwoordig veel gedaan aan het pedagogisch klimaat binnen de grote groep. Gelukkig zijn er veel methodes op de markt om deze ontwikkeling klassikaal te stimuleren, maar er zijn nog steeds kinderen die in een grote groep op sociaal gebied uitvallen. Wij willen juist met deze kinderen om de tafel om ze sociaal sterker te maken. We hebben gemerkt dat een groepsaanpak (bijvoorbeeld Leefstijl, Vreedzame School, Kanjertraining) in combinatie met SoVa training een goed resultaat biedt.