Skip to main content

Trainingen / RT

Onderstaande trainingen en RT (Remedial Teaching) worden individueel gegeven

SoVa training (sociale vaardigheidstraining)

In de bovenbouw (groep 5-8) wordt voor de sociale vaardigheidstraining uitgegaan van de training ontworpen door Maartje Lieman. De bovenbouwtraining bestaat uit 10 lessen.

In de onderbouw (groep 3-5) hebben wij gekozen voor de training “Leer samen spelen met Tim en Flapoor”, van Hankie Gubbels. De onderbouwtraining bestaat ook uit 10 lessen.

Bij de SoVa training staat uw kind centraal. Na de eerste individuele les mag er een vriendje of vriendinnetje uit de klas meekomen. De trainingen worden op de school zelf gegeven, onder schooltijd. Hierdoor kunnen we ons goed inleven in de situatie op school en kunnen waar nodig groepssituaties gesimuleerd worden door “gasten” uit te nodigen. Ook kunnen wij inspelen op situaties die zich op school afspelen, en zijn er korte lijnen naar zowel de ouders als de leerkrachten.
Tijdens de bijeenkomsten werken we veel met toneelspelen, filmopnamen, en verschillende spellen. We ronden de training altijd af met een kookles waar ook weer samenwerken centraal staat.

De trainingen in zowel de boven- als onderbouw zijn opgebouwd in twee delen. Deel 1 gaat voornamelijk over het zelfbeeld, zelfvertrouwen en complimenten krijgen en geven. In het tweede gedeelte van de training werken we aan samenwerken en communicatie.

De voordelen van SoVa training op de eigen school

 • Het kind is in zijn eigen omgeving.
 • De trainers krijgen een beter beeld van de groepsdynamiek en de sfeer binnen de school.
 • Doordat het kind op zijn school en met bekende kinderen de training volgt is er minder angst dat hij/zij alleen staat.
 • Kinderen van deze tijd hebben een drukke agenda.
 • De meeste scholen gaan zich richten op passend onderwijs, waardoor je moeilijk om sociaal emotioneel heen kan.

 

Faalangsttraining

Door een bepaalde taak (bijvoorbeeld een toets) of situatie (bijvoorbeeld een spreekbeurt) wordt er een zekere mate van spanning opgeroepen. Zulke situaties roepen vooral bij faalangstige kinderen spanningen op die ten koste gaan van hun plezier in leren. Bij faalangstige kinderen treden vooral spanningen op als ze iemand iets van zichzelf moeten laten zien en wanneer de prestatie bovendien nog door anderen zal worden beoordeeld.

Een aantal kenmerken:

 • weinig moed om te leren
 • blokkeren als er iets gevraagd wordt
 • zich afhankelijk van de leerkracht gedragen
 • hyperactief gedrag (friemelen)
 • vermijden van oogcontact
 • klamme handen
 • blozen
 • afkeer

In deze training is veel aandacht voor het ontdekken van de sterke kanten van het kind. Er wordt gekeken hoe deze kunnen worden ingezet bij het aanpakken van moeilijke situaties. Het kind krijgt inzicht in lichaamsseintjes die waarschuwen bij spanning, en leert hoe het spanning kan aanpakken door bijvoorbeeld ontspanning- soefeningen of het zoeken van afleiding. Een belangrijk onderdeel van de faalangst- training is inzicht krijgen in de gedachten die je kind heeft over zichzelf en de span- nende situatie.

Doordat ik de training op school wordt gegeven kunnen we met het kind, de ouders en school zoeken naar concrete situaties waarin de vaardigheden geoefend kunnen worden.

Duur van de training is 10 weken.

 

Hoera! Ik ga naar het middelbaar

Het laatste jaar van de basisschool, groep 8, is een speciaal jaar. Er worden onderw- erpen afgerond maar ook zijn er veel nieuwe en onbekende dingen in het leven van je kind. De grote stap naar de middelbare school komt steeds dichterbij.
In deze training gaan we in op deze stap. Er worden door middel van toneelstukken situaties geoefend. Een voorbeeld is een gesprek aangaan met een nieuwe klasgenoot. Ook wordt er naar de houding gekeken. Hoe sta je, hoe kijk je en wat
straal je uit. Dit alles wordt besproken aan de hand van filmopnames die wij tijdens de training maken. Het is een afwisselende training met toneelspelen, filmopnames bekijken en samenwerkingsopdrachten.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1 uur en vindt plaats op school.

Er bestaat ook een mogelijkheid om de training meteen aan het begin van het nieuwe jaar te geven. We nemen dan contact op met de middelbare school en kijk of er een mogelijkheid bestaat om 5 weken naar deze school te komen.

 

i-Coach

De i-Coach is een unieke nazorg voor je kind!
Na een training van 10 weken is het in sommige situaties fijn of noodzakelijk om contact te blijven houden. Het is goed om nogmaals te kijken hoe het gaat en om nog een aantal doelen/oefeningen nog eens op te pakken.
Als uw kind een SoVa-training heeft gevolgd, kunt u een strippenkaart kunnen kopen. Deze strippenkaart kunt u inzetten om één keer per maand contact te houden. U mag zelf bepalen hoeveel keer u inkoopt. Dit kan één keer zijn maar ook drie keer of meer. Zo kan Anders! Maar hoe? een goede en unieke nazorg bieden!

 

Online thuis- en bijles

Er wordt in deze periode een behoorlijk beroep gedaan op alle ouders van kinderen die thuis hun werk moeten maken van school. Wij kunnen jullie daarbij helpen. Wanneer je denkt dat je zoon of dochter ergens toch veel moeite mee krijgt of achter loopt in zijn werk, kan je ons inschakelen. Voor alle kinderen vanaf groep 5 bieden wij THUIS- en BIJLES ONLINE aan. Spelling, werkwoordspelling, begrijpend lezen en rekenen, we kunnen je kind er mee helpen. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen gemotiveerd blijven en actief blijven leren. Er komt een moment dat iedereen weer naar school moet, dan is het fijn dat je kind zeker is van zijn of haar leerproces.

 

Remedial Teaching

Als het leren bij uw kind niet zo gemakkelijk gaat, als er sprake is van een achterstand (op één of meerdere gebieden) of als er sprake is van een concentratiestoornis, kan je er voor kiezen om extra individuele begeleiding (remedial teaching of RT) voor uw kind te regelen. Tijdens deze individuele begeleiding is alle aandacht op jouw kind gericht, waardoor er gelijk ingesprongen kan worden op zijn of haar behoeften. Onze manier van werken is zeer dynamisch, afwisselend en speels. Het is voor kinderen belangrijk om op verschillende manieren te leren. De kinderen moeten weer plezier en zelfvertrouwen krijgen op het gebied waarin zij achterstand hebben opgebouwd.

 

Training ‘ik leer leren’

‘Ik leer leren’ is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vast- lopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen

Waar gaan we aan werken in deze training:

 • opsporen van leerblokkades
 • motivatie
 • concentratieproblemen
 • aanleren van leerstrategieën
 • leren van en met elkaar
 • vertrouwen krijgen in jezelf

Bekijk het filmpje over de training ‘ik leer leren’.

Hij neemt nu zijn knuffel niet meer mee naar school.

Leerkracht: de leerling is weer aan het stralen!!

Eindelijk komen er kinderen aan de deur om met hem te spelen. Dit is nieuw!!!

Nu de training onder schooltijd gegeven kon worden gaf dat mijn dochter meer rust.

Mijn kind is nu vrijer naar andere kinderen en durft nu voor zichzelf op te komen.

Eindelijk: ze durft op de vertelkruk te zitten!

Onze zoon heeft het laatste halfjaar groep 8 dankzij jullie goed kunnen doorlopen. Bedankt.

Nu weet ik waar ik naar toe kan gaan op het gebied van hulp.

Er werd thuis enthousiast verteld over de toneelstukjes van Tim en Flapoor, ik kon het nu ook thuis goed gebruiken.

Leerkracht: de leerling kon na de training beter aangeven wat hij wilde.

Ik kan met mijn kind naar een verjaardag zonder dat het in huilen uitbarst. Dank hiervoor!!

Mijn kind is nu vrijer naar andere kinderen en durft nu voor zichzelf op te komen.