Skip to main content

Tarieven

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Coaching valt helaas niet onder primaire ziektekosten en daardoor wordt de training niet vergoed.
U kunt de kosten bij uw belastingaangifte opvoeren als buitengewone uitgaven.

 

1) SoVa training voor onderbouw of bovenbouw

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten en kost € 375.
Dit is inclusief tussengesprek, eindgesprek, overleg leerkrachten, reiskosten, materiaalkosten en tussentijdse telefonische overleggen.
 

2) Faalangsttraining

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten en kost € 425.
Dit is inclusief tussengesprek, eindgesprek, overleg leerkrachten, reiskosten, materiaalkosten en tussentijdse telefonische overleggen.

 

3) Training ‘Hoera, Ik ga naar het middelbaar’

Deze training bestaat uit 5 bijeenkomsten en kost € 175.
 

4) i-Coach

Per bijeenkomst: € 42,50

 

5) Remedial teaching

Remedial teaching is vrij van BTW

Per bijeenkomst: € 50,-
Alle gesprekken op school en thuis: gratis

 

6) Klassenaanpak

U kunt een offerte opvragen.
Deze aanpak bestaat uit 5 dagdelen inclusief materialen, extra trainer en informatieavond.

 

7) Coachen van leerkrachten

U kunt een offerte opvragen.

 

Hij neemt nu zijn knuffel niet meer mee naar school.

Leerkracht: de leerling is weer aan het stralen!!

Eindelijk komen er kinderen aan de deur om met hem te spelen. Dit is nieuw!!!

Nu de training onder schooltijd gegeven kon worden gaf dat mijn dochter meer rust.

Mijn kind is nu vrijer naar andere kinderen en durft nu voor zichzelf op te komen.

Eindelijk: ze durft op de vertelkruk te zitten!

Onze zoon heeft het laatste halfjaar groep 8 dankzij jullie goed kunnen doorlopen. Bedankt.

Nu weet ik waar ik naar toe kan gaan op het gebied van hulp.

Er werd thuis enthousiast verteld over de toneelstukjes van Tim en Flapoor, ik kon het nu ook thuis goed gebruiken.

Leerkracht: de leerling kon na de training beter aangeven wat hij wilde.

Ik kan met mijn kind naar een verjaardag zonder dat het in huilen uitbarst. Dank hiervoor!!

Mijn kind is nu vrijer naar andere kinderen en durft nu voor zichzelf op te komen.