Trainingen

In de bovenbouw (groep 5-8) wordt voor de sociale vaardigheidstraining uitgegaan van de training ontworpen door Maartje Lieman. De bovenbouwtraining bestaat uit 10 lessen.

In de onderbouw (groep 3-5) hebben wij gekozen voor de training "Leer samen spelen met Tim en Flapoor", van Hankie Gubbels. De onderbouwtraining bestaat ook uit 10 lessen.

De trainingen worden op de school zelf gegeven, hierdoor zijn er korte lijnen naar zowel de ouders en leerkrachten en kunnen waar nodig groepssituaties aangepast worden. Uw kind hoeft dus niet naar ons toe te komen maar wij komen naar uw kind. Dit zal onder schooltijd plaatsvinden. Hierdoor kunnen wij ons nog beter inleven in de situaties die zich op school afspelen. De trainingen kunnen individueel gegeven worden en in een klein groepje. Tijdens de bijeenkomsten werken we veel met toneelspelen, filmopnamen, en verschillende spellen. We ronden de training altijd af met een kookles waar ook weer samenwerken centraal staat.

De trainingen in zowel de boven- als onderbouw zijn opgebouwd in twee delen. Deel 1 gaat voornamelijk over het zelfbeeld, zelfvertrouwen en complimenten krijgen en geven. Het tweede gedeelte van de training bestaat uit samenwerken en communicatie.

Training 'ik leer leren'

'Ik leer leren' is een training voor alle kinderen en jongeren vanaf groep 8 die vastlopen in hun schooltaken of slimmer willen leren. De training geeft handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.
Het programma is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO die plotseling merken dat het leren niet meer gaat zoals voorheen

Waar gaan we aan werken in deze training:

 • opsporen van leerblokkades
 • motivatie
 • concentratieptoblemen
 • aanleren van leerstrategieën
 • leren van en met elkaar
 • vertrouwen krijgen in jezelf

Bekijk het filmpje over de training 'ik leer leren'

Remedial Teaching

Als het leren bij uw kind niet zo gemakkelijk gaat, als er sprake is van een achterstand (op één of meerdere gebieden) of als er sprake is van een concentratiestoornis, kunt u er voor kiezen om extra individuele begeleiding (remedial teaching of RT) voor uw kind te regelen. Tijdens deze individuele begeleiding is alle aandacht op uw kind gericht, waardoor er gelijk ingesprongen kan worden op de behoeften van uw kind. Mijn manier van werken is zeer dynamisch, afwisselend en speels. Het is voor kinderen belangrijk om op verschillende manieren te leren. Daarnaast sta ik nog 2 dagen voor de klas als leerkracht. Dit doe ik om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van wat er allemaal speelt binnen het onderwijs. De combinatie SoVa-trainer en RT-er is goud waard. De kinderen moeten weer plezier en zelfvertrouwen krijgen op het gebied waarin zij achterstand hebben opgebouwd. Dit is mijn kracht, werken aan zelfvertrouwen en geloven in jezelf!!

Hoera! Ik ga naar het middelbaar

Het laatste jaar van de basisschool, groep 8, dat is een speciaal jaar. Er worden onderwerpen afgerond maar ook zullen er nieuwe gebeurtenissen in het leven van uw kind aangegaan worden. De grote stap naar de middelbare school komt steeds dichterbij.
Ik ga in op deze nieuwe stap. Er worden door middel van toneelstukken situaties geoefend. Een voorbeeld is een gesprek aangaan met een nieuwe klasgenoot. Ook wordt er naar de houding gekeken. Hoe sta je, hoe kijk je en wat straal je uit. Dit alles wordt besproken aan de hand van filmopnames die wij tijdens de training hebben gemaakt. Het is een afwisselende training met toneelspelen, filmopnames bekijken en samenwerkingsopdrachten.
Het zijn 5 bijeenkomsten van 1 uur
Locatie: bij uw kind op de basisschool
Er bestaat ook een mogelijkheid om de training meteen aan het begin van het nieuwe jaar te geven. Dat houdt in dat ik dan contact opneem met de middelbare school van uw kind en kijk of er een mogelijkheid bestaat om 5 weken naar deze school te komen.

Faalangst training

Door een bepaalde taak (bijvoorbeeld een toets) of situatie (bijvoorbeeld een spreekbeurt) wordt er een zekere mate van spanning opgeroepen. Zulke situaties roepen vooral bij faalangstige kinderen spanningen op die ten koste gaan van hun plezier in leren. Bij faalangstige kinderen treden vooral spanningen op als ze iemand iets van zichzelf moeten laten zien en wanneer de prestatie bovendien nog door anderen zal worden beoordeeld.
Een aantal kenmerken:

 • weinig moed om te leren
 • blokkeren als er iets gevraagd wordt
 • zich afhankelijk van de leerkracht gedragen
 • hyperactief gedrag (friemelen)
 • vermijden van oogcontact
 • klamme handen
 • blozen
 • afkeer

In deze training is veel aandacht voor het ontdekken van de sterke kanten van het kind. Er wordt gekeken hoe deze kunnen worden ingezet bij het aanpakken van moeilijke situaties. Het kind krijgt inzicht in lichaamsseintjes die waarschuwen bij spanning. Het kind leert hoe het spanning kan aanpakken door bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen of het zoeken van afleiding. Een belangrijk onderdeel van de faalangsttraining is inzicht krijgen in de gedachten die een kind heeft over zichzelf en de spannende situatie.
Doordat ik de training op school geef kan ik met het kind, de ouders en school kijken of er concrete situaties zijn waarin de vaardigheden geoefend kunnen worden.

Duur van de training is 10 weken.

i-Coach

De i-Coach is een unieke nazorg voor uw kind! Wat houdt deze nazorg in: na een training van 10 weken is het in sommige situaties fijn of noodzakelijk om contact te blijven houden. Het is goed om nogmaals te kijken hoe het gaat en om nog een aantal doelen/oefeningen op te pakken.
Dit houdt in dat ouders NA een SoVa-training een strippenkaart kunnen kopen. Deze strippenkaart kunt u inzetten om één keer per maand contact te houden. U mag zelf bepalen hoeveel keer u inkoopt. Dit kan één keer zijn maar ook drie keer of meer. Zo kan Anders! MaAr Hoe? een goede en unieke nazorg bieden!

Op locatie

De voordelen van SoVa training op de eigen school:

 • De leerlingen zijn in hun eigen omgeving.
 • De trainers krijgen een beter beeld van de groepsdynamiek en de sfeer binnen de school.
 • Doordat het kind op zijn school en met bekende kinderen de training volgt is er minder angst dat hij/zij alleen staat.
 • Kwaliteitsverbetering, de kinderen uit de groep hebben een positieve invloed op de gehele klas (olievlek).
 • Kinderen van deze tijd hebben een drukke agenda.
 • De meeste scholen gaan zich richten op passend onderwijs, waardoor je moeilijk om sociaal emotioneel heen kan.