Wie ben ik

Marianne Sluijs is een trainer die in 2003 gestart is met een Sociale vaardigheidstraining binnen Proceon (bij Proceon zijn ongeveer 15 scholen aangesloten in Hilversum en Omstreken).

Marianne Sluijs
trainer sociale vaardigheidstrainingen
coach oplossingsgericht werken
speciaal onderwijs gedragsproblemen
beeldcoachFreelancers:
Carine Wuring-Verhoeven
Carine Wuring-Verhoeven is moeder van 2 kinderen en vanaf 1999 werkzaam in het basisonderwijs. Ze heeft altijd een speciale belangstelling gehad voor leerlingen met leer- en/of sociaal emotionele problemen. Om die reden behaalde zij in 2002 haar diploma voor Remedial Teaching. Daarnaast heeft zij diverse scholingen gevolgd op het gebied van leer- en gedragsproblematiek. Na 16 jaar als groepsleerkracht te hebben gewerkt is zij momenteel Remedial Teacher op de USV in Utrecht. Sinds 2012 werkt Carine met heel veel plezier als Sociale Vaardigheidstrainer en als Remedial Teacher voor Anders! MaAr Hoe?
"Een kind laten schitteren en een kind laten ervaren dat leren leuk is" zijn haar grootste drijfveren.


Arlette van den Berg - Lampe
Ik ben moeder van twee kinderen en werk sinds 2007 als leerkracht in het basisonderwijs. Samen met mijn gezin heb ik een aantal jaar in het buitenland gewoond dit heeft mij als moeder en leerkracht op veel gebieden verrijkt. Door daar mijn eigen Nederlandse klas op te zetten kon ik mijn passie om onderwijs op maat te bieden aan kleine groepen of individuele leerlingen uitvoeren. Het doel van mijn les was de leerling enthousiast maken om de Nederlandse taal te leren en te begrijpen. Ik genoot van de motivatie en doorzetting van mijn leerlingen tijdens mijn lessen. Werken met kinderen geeft mij energie en voldoening. Een kind een succeservaring laten beleven is het mooiste wat er is. Kinderen zelfvertrouwen geven en enthousiast maken is mijn drijfveer.
Door Anders! MaAr hoe? ben ik mij nu meer gaan richten op het werken met kinderen met leer- en gedragsproblemen. Een erg leuke uitdaging. Ieder kind is uniek en ik wil eruit halen wat er in zit!


Waarom?

Er wordt tegenwoordig veel gedaan aan het pedagogisch klimaat binnen de grote groep. Gelukkig zijn er veel methodes op de markt om deze ontwikkeling klassikaal te stimuleren, maar er zijn nog steeds kinderen die in een grote groep op sociaal gebied uitvallen. Ik wil juist met deze kinderen om de tafel om ze sociaal sterker te maken. Ik heb gemerkt dat een groepsaanpak (bijvoorbeeld Leefstijl, Vreedzame School, Kanjertraining) in combinatie met SoVa training een goed resultaat biedt.

De kracht van mijn training is dat ik op locatie de SoVa training geven, tijdens schooltijd. Daarbij heb ik elke week persoonlijk contact met de leerkrachten.


Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende kosteloze presentatie (duur 45 minuten) op school:

Anders! MaAr hoe?

Marianne Sluijs
anders.maarhoe@hotmail.com
Kvk-nummer: 52140814

Telefoon: 06-81238834