Pesten

Binnen onze trainingen komen wij vaak kinderen tegen die te maken hebben met pesten. Vanuit de leerkrachten hebben wij regelmatig de vraag gekregen hoe nu om te gaan met dit probleem. Wij gaan samen met de leerkracht het pestprobleem oplossingsgericht aanpakken.
Ons denken en handelen is gericht op het oplossen van problemen. Er wordt informatie verzameld om het probleem te kunnen bepalen. Daarna wordt een plan gemaakt om het probleem te kunnen oplossen of te verbeteren. Oplossingsgericht werken houdt in dat de nadruk op de oplossing ligt. Het gebruikt de kracht en sterkte van het kind.

Supportgroep

Bij een supportgroep zijn alle betrokken kinderen onderdeel van de oplossing. De groep zoekt op een actieve, concrete manier naar wegen waarop het probleem wordt opgelost. Als een kind deel uitmaakt van een supportgroep, neemt het een brief mee naar huis om te vermelden wat er precies gedaan wordt en verwacht wordt van het kind en de supportgroep. Als het probleem is opgelost, wordt het succes van de groep gevierd. Deze periode duurt ongeveer vier weken. Er wordt veel samengewerkt met de leerkracht.